www.fidanavakado.com
 

 
 
05.02.2019'da guncellendi.

 

 
Avakado Fidanları   2.Sayfa TIKLAYIN

     Avokado ismi Ġspanyolca‟dan (aquacate veya ahuacate) türemiĢ ve genelikle “Amerikan armudu” olarak da adlandırılmaktadır. Avokado (Persea Americana Mill.), Meksika‟nın merkez ve doğusunda bulunan dağlık alanlardan baĢlayarak Guatemela ile Orta Amerika‟nın Pasifik sahilleri boyunca geniĢ coğrafi alana yayılan polimorfik (çok farklı
görünüĢte) bir ağaç türüdür  Amerika kıtasının keĢfinden sonra avokadonun besinsel değerinin bilinmesiyle birlikte, Amerikalı koloniler iklimsel olarak yetiĢtirilmesine uygun olan sömürgelere dağıtımına ve 1911 yılında ticari anlamda yetiĢtiriciliğine baĢlandı. Avokado, dünyada birkaç ülkede son derece birbirinden farklı özellik taĢıyan
çevrelerde, önemli ticari tarımsal ürün olarak yetiĢtirilmektedir. Dünya genelinde avokado, geniĢ bir sıcaklık dağılımında yetiĢtirilmekte, subtropikal ve tropikal çeĢitler için farklı sıcaklık istekleri bulunmaktadır. Avokadonun yetiĢtiriciliğinin yapılabildiği iklimsel sınır
noktaları, Ġsrail ve Güney Kaliforniya‟da bulunan hemen hemen çöl koĢullarından baĢlamakta, Meksika‟nın tropikal yüksek dağlık alanları ile Güney Afrika ve Avustralya‟nın bazı serin-sisli kuĢaklarındaki alanlara kadar devam etmektedir. Ülkemizde ise avokadonun ticari yetiĢtiriciliğinin yaygınlaĢtırılması amacıyla 1970‟li
yılların baĢında FAO aracılığıyla Kaliforniya‟dan „Fuerte‟, „Hass‟, „Bacon‟ ve „Zutano‟ olmak üzere 4 önemli çeĢit getirtilmiĢtir. Bu çeĢitler Antalya, Dalaman-Muğla, Alata- Mersin, Adana ve Ġskenderun-Hatay ekolojik koĢullarında denemeye alınmıĢtır. 

         Antalya ve Alanya koĢullarında 1969–1983 yılları arasında yapılan denemede; „Fuerte‟, „Hass‟, „Bacon‟ ve „Zutano‟ çeĢitlerinin bölgeye adapte olabildikleri sonucu elde edilmiĢtir. Bu türlerin yetiĢtiriciliğinde, Türkiye‟nin Akdeniz sahil kuĢağındaki bazı alanların
oldukça uygun olduğu belirtilmiĢtir. Avokado yetiĢtiriciliği için Türkiye‟nin Akdeniz sahil kuĢağındaki bazı alanların oldukça uygun olduğu belirtilmiĢ ve ürünün üretimi hızla yayılmaya baĢlanmıĢtır.
Türkiye‟deki avokado üretiminin yaklaĢık % 60-65‟i Antalya‟da, % 30-35‟i Mersin‟de ve % 2-5‟i diğer illerde (Muğla ve Hatay) üretilmektedir. Antalya‟daki toplam üretimin yaklaĢık % 60‟ı Alanya ve GazipaĢa ilçelerinde yapılmaktadır. Avokado meyvesi, yağ içeriği, kg baĢına kalori ve protein bakımından bir çok meyve türüne göre üstünlük gösterir. Yapısında % 1-2 protein, % 10-17 yağ, % 1.5-2.0 toplam Ģeker ve % 80 su bulunur. Yağ oranı yüksek olmasına rağmen daha çok doymamış tekli oleik yağ asitleri içerdiği için hazmı kolay ve kandaki kolesterol seviyesini düşürücü bir etkiye sahiptir. Ayrıca içeriğinde 11 değişik vitamin ve 14 değişik mineral madde (demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko gibi) bulunmaktadır. Doğal olarak yetiştiği yerlerde yerli halkın önemli bir besin kaynağını oluşturmaktadır.  Devamı..2.Sayfa. TIKLAYIN

 

 

 

Yazışma Adresimiz: P.K:20 Erdemli-Mersin
ÜRETİM ALANI
Elvaniı mah. Sınır sokak TİEDAŞ sntrl yanı
Erdemli-Mersin
Telefon: 0532 4657460 Tel Fax ;0324 5444232
E-mail
fidan@erdemli-fidan.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

Bizi Tanıyın

Portakal Fidanları

Mandalina Fidanları

Limon Fidanları

Greyfrut Fidanları

Kumkuat Fidanları

Egzotik Tropik Fidanlar

 
 
 

 

 
 

Ana Sayfa / Fidan çeşitleri / Fidan Dikimi / Fidan Bakımı / Aşı nasıl yapılır / İrtibat Ulaşım
 Saksılı Meyveli Fidanlar / Turunçgil Anaçları / Egzotik, Tropik Fidanlar
Fidanlıktan Resimler / Ödeme Bilgileri / Online Fidan Satış
webmaster: ocak62@gmail.com
Erdemli -- 2014-29-Aralık